modalności terapeutyczne

W naszej Poradni specjaliści pracują w następujących nurtach terapeutycznych:

1. TERAPIA  SYSTEMOWA

2. TERAPIA ERICKSONOWSKA
Twórcą tego podejścia był Milton H. Erickson – wybitny amerykański psychiatra i psychoterapeuta.
Każdy człowiek jest niepowtarzalny, tak więc i terapia powinna być dostosowana w szczególny sposób do każdej osoby i jej problemu.  Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne zasoby wystarczające do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Terapia ma służyć zainicjowaniu zmiany, aby można było te zasoby znaleźć. Ważnym elementem tej terapii jest uczenie się poprzez doświadczenie, gdyż także doświadczenie jest źródłem naszych zasobów. Odkrywaniu swoich mocnych stron, wydobyciu i rozwinięciu odpowiedniej dla danej osoby stylu wrażliwości oraz rozpoznaniu swoich ograniczeń służą różne metody terapeutyczne i techniki transowe m.in. paradoks, humor, metafora.
Psychoterapia służy odkrywaniu ukrytych potencjałów (twórczych pomysłów, życiowych zasobów), które klient  wykorzysta w najbliższej przyszłości.

3. TERAPIA  KRÓTKOTERMINOWA  SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU (TSR)
Jest to stosunkowo nowy nurt w psychoterapii, który rozwinął się w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Jego twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. W Polsce TSR rozwija się jako podejście psychoterapeutyczne od 1990 roku.
TSR należy do terapii krótkoterminowych, co oznacza, że terapeuta stara się osiągnąć cele ustalone wspólnie z klientem, tak szybko jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Od innych terapii wyróżnia ją przede wszystkim to, że zamiast koncentrować się na przyczynach powstawania problemu oraz jego analizie, skupia się na potrzebach klienta oraz na budowaniu rozwiązań, do wyznaczonego wspólnie z klientem celu.
Klient w podejściu TSR jest traktowany jako ekspert od swojego życia. To on wie najlepiej czego potrzebuje oraz co chce osiągnąć. On też ocenia swoje postępy w terapii i decyduje o tym, kiedy chce zakończyć proces terapeutyczny. Terapeuta zaś pełni rolę eksperta w prowadzeniu spotkania z klientem. Jest swego rodzaju narzędziem, pomocnym dla klienta, który wspólnie z nim szuka pomysłów czy sposobów odnalezienia drogi do rozwiązania.

4. TERAPIA GESTALT
Twórcą podejścia jest żyjący w XX wieku Fritz Perls. „Gestalt”  oznacza „zorganizowaną całość”, dlatego klient traktowany jest holistycznie  a nie jako zbiór poszczególnych cech, trudności czy problemów.
Gestalt zakłada, że ludzie mogą i chcą być świadomi swoich uczuć, pragnień i potrzeb. Ludzie chcą i mogą się również rozwijać i zmieniać. Aby zmiana była możliwa, konieczne jest uświadomienie sobie obecnego stanu, dlatego ważne jest doświadczanie tego co „tu i teraz”.  W procesie terapeutycznym to założenie, przekształca się w odkrywanie własnych emocji, które pojawiają się w konkretnej chwili, w doświadczaniu teraźniejszości.
Według Gestalt ludzie mają naturalną tendencję do domykania własnych doświadczeń. Niezależnie od tego czy są to uczucia, myśli, czy czynności. Niedomknięte w przeszłości procesy, powracają i powodują dyskomfort, bądź podejmowanie jakiegoś działania, które pozornie jest bezcelowe, ale domknąć ma nam jakąś starą sprawę.  Ta konieczność domykania spraw powoduje, że często zamiast „chcieć” czegoś –  „musimy” coś zrobić. Poczucie przymusu powoduje zaś obniżenie samopoczucia.
Podczas spotkań terapeutycznych, klient opowiada terapeucie o ważnych dla siebie sprawach, przygląda się  temu, w jaki sposób doświadcza emocji, jak sobie radzi, jakie są jego potrzeby. Stopniowo, w toku rozmowy i doświadczania, pacjent poszerza własne pole świadomości i domyka procesy z przeszłości.

 

 

stopkawroclaw