Oferta

Zapraszamy osoby, które:

 • przeżywają kryzys małżeński,
 • chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w otaczającym świecie,
 • mają trudności z byciem w związkach,
 • odczuwają przygnębienie i smutek ,
 • mają problemy w sytuacjach zawodowych,
 • opiekują się osobą przewlekle chorą,
 • przeżywają żałobę po utracie bliskiej osoby,
 • doświadczają przemocy w rodzinie,
 • czują się wykluczone z powodu swojej niepełnosprawności,
 • chcą rozwiązać spory rodzinne na drodze mediacji,
 • nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny
 • niepokoją się zachowaniami swojego dziecka,
 • czują się niepewnie w roli rodzicielskiej,
 • mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem,
 • chcą poszerzyć wiedzę na temat rozwoju dziecka.

stopkawroclaw