Specjaliści

Aleksandra Orzechowska pedagog, psychoterapeuta, doradca życia rodzinnego
Absolwentka pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej T.W.P we Wrocławiu oraz podyplomowych  studiów Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznych we Wrocławiu. Ukończyła pierwszy rok szkolenia „Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka” organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim akredytowanym kursie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Z zaangażowaniem propaguje metodę „Otwartego Dialogu”. Jest dolnośląskim ambasadorem akcji „Miej to z głowy” w projekcie „Ocena kondycji psychicznej”.  Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako asystent rodzinny.  W poradnictwie rodzinnym od 2008 roku. Pracuje w nurcie systemowym.

ks. Kazimierz Sroka duszpasterz 

Anna Truskolaska-Golema psychoterapeuta
Absolwentka studiów podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na wydziale Nauk   o Rodzinie oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Wrocławskim Instytucie Psychoterapii:  Podstawy Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Podstawowy Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej, Komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii, Praca  z ciałem – integracja osiągnięć Ericksona i Feldenkresa, Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy zaburzeń dzieci i młodzieży, Ericksonowska terapia rodzin – zasoby terapeuty pracującego z rodzinami,   Ericksonowska terapia rodzin – metody pracy z dziećmi  i rodzicami, Terapia rodziny bez rodziny – ustawienia systemowe. Ma za sobą Szkolenia Bazowe z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Aktualnie realizuje  4-letni akredytowany kurs psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.  Od 17 lat pracuje z młodzieżą niepełnosprawnąelektualnie oraz prowadzi warsztaty podnoszące kompetencje uczniów, nauczycieli i rodziców.  Pracuje w podejściu ericksonowskim i krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Renata Zych – psycholog, psychoterapeuta i mediator rodzinny
DYREKTOR PORADNI RODZINNEJ FRANCISZEK

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: psychologia kliniczna człowiek dorosłego). Ukończyła  3-letnią  Szkołę Psychoterapii w nurcie Gestalt  (Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu), roczne szkolenia „Diagnoza i wsparcie psychiczne wobec dziecka doznającego przemocy seksualnej oraz wobec jego rodziny” i „Terapia Psychologiczna z  dzieckiem doznającym przemocy seksualnej oraz jego rodziną” (Instytut Psychoterapii Ego we Wrocławiu)  a także Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wrocławski Instytut Psychoterapii). Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Obecnie w trakcie 4-letniego akredytowanego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Psychoterapią osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zajmuje się od ponad 10 lat.  Pracuje w podejściu integratywnym.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Henryka Zych  – radca prawny

stopkawroclaw